De skattemæssige konsekvenser kan være forskellige afhængigt af, om vennetjenester er udført for en virksomhed eller er i privat regi.

Vennetjenester i privat regi

Hvis din bror hjælper dig med at bygge en carport, eller hvis en ven hjælper dig med at sætte nye dæk på din bil, har det ingen skattemæssige konsekvenser hverken for dig eller den der udfører vennetjenesten.

Det fremgår direkte af lovgivningen, at vennetjenester i privat regi ikke er skattepligtige. Det forudsætter dog, at der ikke ydes vederlag, hverken i form af penge eller i form af naturalier.

Vær dog opmærksom på at systematisk byttehandel af ydelser mellem venner som udgangspunkt vil være skattepligtige.

Læs også: Frynsegoder – hvad må du give dine medarbejdere?

Vennetjenester i virksomheden

Som udgangspunkt sker der ikke noget, første gang SKAT kommer på besøg og kan konstatere, at en af dine venner eller familiemedlemmer hjælper til i butikken under forudsætning af, at vedkommende kan sandsynliggøre, at det sker som en vederlagsfri tjeneste.

Når SKAT gennemfører uanmeldte kontroller i detailvirksomheder, møder de af og til personer, der oplyser, at de bare hjælper til og ikke er ansat i virksomheden. Det er typisk familiemedlemmer eller venner, der udfører hjælpen. I disse situationer vil SKAT i første omgang forsøge at afdække, hvorvidt der er tale om en reel skattefri vennetjeneste, eller der er tale om sort arbejde. Det afgørende er i første omgang, om virksomheden betaler for hjælpen – enten i form af rede penge eller i naturalier.

Hvis medhjælperen modtager sociale ydelser i form af dagpenge eller kontanthjælp eller ikke har nogen indkomst, kan SKAT om nødvendigt pålægge virksomheden at føre logbog. SKAT vil så ved efterfølgende kontrolbesøg kunne vurdere omfanget af den udførte vennetjeneste på baggrund af registreringerne i logbogen. SKAT vil herefter anslå, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold, hvor der burde indeholdes A-skat og am-bidrag til medhjælpen, eller om virksomheden alternativt har modtaget en skattepligtig gave i form af gratis arbejdskraft. SKAT vil desuden orientere de sociale myndigheder om, at man har mødt medhjælperen fere gange i forbindelse med en kontrol.

Den første konsekvens er altså, at SKAT kan pålægge virksomheden at føre logbog over alle, der arbejder i virksomheden. Ud fra en analogi fra trafikken svarer det til, at trafiklyset skifer fra grønt til gult. Hvis det senere viser sig, at medhjælperen er af systematisk karakter, kan det få konsekvenser for medhjælpen eksempelvis i form af, at medhjælperen bliver trukket i sociale ydelser. Virksomheden kan også blive beskattet af gratis medhjælp, men det ses ikke så ofte.

Læs også: Når du ansætter din første medarbejder