Hvad ville du selv betale for en virksomhed, hvis du skulle overtage den? At sætte sig i købers sted er en god øvelse, der kan være med til at afstemme forventningerne om, hvad den rigtige pris er.

En køber vil se på, om overskuddet fra driften er stort nok til at betale en god løn, der modsvarer den indsats, det kræver at drive virksomheden. Samtidig skal der være penge til at betale renter og afdrag på det lån, som køberen typisk må tage for at finansiere købet af din virksomhed.

Endelig vil der være en risiko for køberen. Tænk hvis det ikke bliver en succes? Så har køberen tabt både tid og penge, og det vil være nødvendigt at tage hensyn til den risiko, når køberen giver et bud.

Køberens alternativ til at overtage din virksomhed er at starte en virksomhed selv, og det er et nærliggende alternativ, medmindre dit produkt er helt unikt. Måske har din mulige køber selv evne og muligheder for at opbygge en kundekreds. Det kunne eksempelvis være en svend i en håndværksvirksomhed, der i givet fald næppe vil betale meget mere for mesters virksomhed, end hvad bilerne, værktøjet og materialer er værd.

Læs også: Forøg værdien af din virksomhed

Måske har din virksomhed kun succes på grund af dine personlige egenskaber. Det får også betydning for prisen. Derfor kan du overveje, om du selv er klar til at arbejde i virksomheden i en periode efter salget.

Du kan også overveje, om du vil være med til at finansiere købet af virksomheden, så du låner køberen penge, og så eksempelvis får sikkerhed i nogle af virksomhedens aktiver. Så løber du en risiko, men får muligvis en bedre pris. Du kan også aftale en pris, som er afhængig af, om nogle aftalte succeskriterier bliver opfyldt i fremtiden. Den form for aftale kaldes en earn-out.

Læs også: Bestem selv din fremtid