Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget en betydelig lempelse af gaveafgiften og arveafgiften ved generationsskifte med børn og andre nærtstående. Efter de tidligere regler udgjorde afgiften 15 procent, når en virksomhed gik videre til næste generation. Dette beløb sænkes med tilbagevirkende kraft til 13 procent i 2016 og falder løbende de næste år.

En ny lovændring betyder, at gaveafgift og arveafgift ved overdragelse af en aktiv virksomhed til nærtstående nedsættes de kommende år. Tidligere udgjorde afgiften 15 procent, men sænkes med tilbagevirkende kraft allerede fra 2016, hvor procentsatsen falder til 13 procent, hvilket den også er i 2017. I 2018 falder satsen til 7 procent, i 2019 falder den til 6 procent og ender med 5 procent i 2020.

Krav til overdrager

For at være omfattet af de nye lave afgifter på generationsskifte skal overdrageren have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og overdrageren eller dennes nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Hvis der er tale om et selskab, skal ejeren eller dennes nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden. Kravet om aktiv arbejdsindsats indebærer, at man skal arbejde i virksomheden i minimum 50 timer månedligt.

Læs også: Generationsskifte af formue uden afgift

Krav til modtager og virksomhed

For at være omfattet af de nye lave afgifter på generationsskifte skal modtageren være nærtstående til overdrageren og desuden fastholde ejerskabet af virksomheden i mindst tre år. Der skal være tale om en aktiv virksomhed og ikke en virksomhed, som i overvejende grad driver investeringsvirksomhed herunder udlejning af fast ejendom.

Definition af nærtstående

Nærtstående i lovens forstand er ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående.

Læs også: Køb en lejlighed til din søn eller datter