Hvis selskabets ejer ønsker at hæve et ekstraordinært udbytte efter, at den ordinære generalforsamling er afholdt, skal visse betingelser være opfyldt. Særligt skal virksomhedens økonomi som altid kunne tillade udbyttebetalingen.

Ejeren kan på en generalforsamling beslutte at udlodde ekstraordinært udbytte. Men ejeren kan også vælge at bemyndige selskabets ledelse til at træffe beslutningen på et senere tidspunkt, eventuelt inden for nærmere fastsatte rammer. Under alle omstændigheder skal beslutningen om udbyttet være forsvarlig og må ikke være til skade for hverken selskabet eller selskabets kreditorer.

Overblik over selskabets økonomi

For at ledelsen kan træffe beslutningen om udbytte på et forsvarligt grundlag kræver selskabsloven som udgangspunkt, at beslutningen vedlægges en balance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen. Hvis beslutningen om udbetaling af ekstraordinært udbytte træffes senest seks måneder efter balancedagen i selskabets senest godkendte årsrapport, kan årsrapportens balance anvendes, hvis ledelsen i øvrigt vurderer, at dette er forsvarligt. I anpartsselskaber og iværksætterselskaber har ledelsen i denne periode mulighed for at vurdere, om beslutningen overhovedet skal vedlægges en balance.

Læs også: Privatlån contra banklån i selskaber

Da ledelsen altid har ansvaret for, at udbyttet er forsvarligt, bør ledelsen dog aldrig beslutte at udlodde udbytte uden at have overblik over virksomhedens aktuelle økonomi. Hvis beslutningen træffes senere end seks måneder fra balancedagen, skal beslutningen altid vedlægges en mellembalance. Mellembalancen skal i øvrigt gennemgås af en revisor, hvis selskabet har revisionspligt.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder særlige regler for iværksætterselskabers muligheder for at udlodde udbytte.

Læs også: Ulovlige lån kan lovliggøres