Du skal være opmærksom på en række forhold, første gang du ansætter en medarbejder i din virksomhed. Som ny arbejdsgiver får du ikke alene ansvar for, at virksomhedens indtjening kan betale lønnen til den nyligt ansatte, men også for at leve op til en række andre krav. Heldigvis findes der administrative systemer, der trods alt gør opgaven overskuelig. Husk at tænke alle udgifter med i dit budget.

Du skal opkræve og afregne skat

Princippet om kildeskat betyder, at du som arbejdsgiver skal sørge for, at der bliver betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag af medarbejderens løn. Det er dit ansvar at afregne skatten på vegne af medarbejderen. Du skal indberette lønnen til E-indkomst. Det er lettest at håndtere løn og lønmodtagerens skat og diverse bidrag, hvis du anvender et lønsystem.

SKAT tilbyder et gratis lønsystem, der hedder Letløn, som er et tilvalg til E-indkomst. Undersøg om systemet kan håndtere alle de forhold, som indgår i overenskomsten med medarbejderen. I nogle brancher skal der afregnes lønsumsafgift, der beregnes ud fra lønnens størrelse.

Læs også: Hvad siger SKAT til vennetjenester?

Husk at afregne ATP, Arbejdsgivernes Elevrefusion, VEU og FIB

Du skal afregne ATP for din medarbejder, hvis arbejdstiden er på mere end otte timer per uge. Hvis din medarbejder er ansat mere end 117 timer per måned, er satsen på 189,35 kroner per måned. Dertil kommer, at du også skal sørge for, at medarbejderens eget bidrag på 94,65 kroner månedligt til ATP bliver afregnet. Når din medarbejder er omfattet af ATP, skal du også afregne et beløb til Arbejdsgivernes Elevrefusion samt Videre- og Efteruddannelsesordningen, også kaldet VEU, der løber op i 709,25 kroner per kvartal. Derudover skal du hvert kvartal afregne 153,50 kroner i finansieringsbidrag, FIB, der dækker ATP og udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond. Denne pulje bruges ved konkurser, da de ansatte stadig skal have den løn, som de er berettiget til, og ATP-bidraget skal stadig afregnes.

Alle satser er kodet ind i lønsystemerne, så både beregning og indberetning håndteres nemt.

Sikring mod arbejdsulykker og arbejdsskader

Det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, som sikrer din medarbejder en erstatning ved en arbejdsulykke. Hertil kommer, at du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, til dækning af arbejdsskader. Bidraget afhænger af branchen. Du kan overveje, om virksomheden derudover skal tegne en ulykkesforsikring for medarbejderen, og om medarbejderen skal være dækket af en sundhedsforsikring.

Læs også: Frynsegoder – Hvad må du give dine medarbejdere?

Indbetaling til pension

Din medarbejder kan være omfattet af en overenskomst, der betyder, at du skal indbetale et pensionsbidrag. Typisk skal 2/3 af bidraget betales af arbejdsgiveren, mens 1/3 afregnes fra medarbejderens løn. Aftal størrelsen af pensionen og medarbejderens andel, hvis der ikke er en overenskomst.

Ansættelsesbevis

Når du ansætter en medarbejder, skal du sørge for, at medarbejderen får et ansættelsesbevis, der indeholder information om jobbets indhold, lønnen og en række andre oplysninger. Medarbejderen skal have ansættelsesbeviset inden for den første måned, ellers kan du risikere at skulle betale erstatning til medarbejderen. Det er selvfølgelig også i din egen interesse, at vilkårene for ansættelsen fremgår af et ansættelsesbevis. Medarbejderen skal give dig de nødvendige oplysninger om eksempelvis navn og adresse. Husk i den forbindelse, at persondataloven kræver, at du kun opbevarer relevante oplysninger om medarbejderen.