Vil du selv bestemme, hvad der skal ske med din virksomhed og dig selv i fremtiden, skal du tage teten og være aktiv. Du skal også være aktiv i den rigtige rækkefølge. Det hjælper ikke at beslutte, at din virksomhed skal sælges til næste år for x antal kroner, hvis din virksomhed reelt ikke er det værd, og der ikke er nogen købere. Start i god tid og få professionel hjælp til at få overblikket og få styr på alt fra de personlige overvejelser til paragrafer og prisen på din virksomhed.

Et ejerskifte kan groft sagt inddeles i fire faser: Overvejelser om ejerskifte, modning til ejerskifte, gennemførsel af ejerskifte og til sidst tiden efter ejerskiftet. Følg ejerskiftefaserne med uret rundt og bestem selv din og din virksomheds fremtid.

Fire faser i et ejerskifte badstedrevision.dk

1. Overvejelser om ejerskifte

Som ejer og leder af egen virksomhed starter et ejerskifte hos dig selv. Oftest udgør manglende parathed til et ejerskifte den største barriere. Tal med din familie og dine nærmeste rådgivere og få klarlagt, hvad dit mål for dit fremtidige liv er, og hvad det betyder for din virksomhed. Sæt et rådgiverteam, som du stoler på, og som kan hjælpe dig med at lægge en plan for, hvordan du kan arbejde dig hen imod målet.

Læs også: Forøg værdien på din virksomhed

2. Modning til ejerskifte

Modningsfasen dækker dels over, at din virksomhed skal optimeres rent driftsmæssigt, dels over at potentielle købere skal afdækkes. Desuden skal du have udarbejdet et præsentabelt salgsmateriale. Herved gør du virksomheden lettere at sælge, samtidig med at den bliver mere værd, hvis du modner den. Hvis du desuden starter i god tid, får du også selv glæde af at have en optimeret virksomhed, der tjener flere penge, inden du sælger den.

3. Gennemførsel af ejerskifte

Fasen ”Gennemførsel af ejerskifte” indeholder forhandling med potentielle købere og købers gennemgang af din virksomhed, en såkaldt due diligence. Desuden skal dokumenter udarbejdes og underskrives. Det er vigtigt, at du har de rette rådgivere, og at du aldrig skriver under på noget, som du ikke er 100 procent sikker på og føler dig godt tilpas med.

4. Efter ejerskiftet

Tiden efter ejerskiftet tager afsæt i de overvejelser, du gjorde dig om ejerskifte og dit mål for din fremtid. Når ejerskabet af din virksomhed er overdraget efter planen, og omverdenen er orienteret, starter din nye fremtid.

Læs også: Ophørspension

 

Husk at overveje

– Er det et ejerskifte inden for familien?

– Er det et eksternt salg?

– Betyder prisen noget for dig i forhold til eksempelvis bevarelse af arbejdspladser?

– Vil du fortsætte med at være involveret i virksomheden efter et salg?

– Vil du fortsætte din erhvervskarriere, eller er det en tilværelse som tidligere erhvervsaktiv, der trækker?

Det er kun dig selv, der har svaret, men hvis du ikke tænker det igennem og finder målet for din fremtid, kan du ikke gå i den rigtige retning.