Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Generationsskifte af formue uden afgift

Generationsskifte af formue uden afgift

Overlevering af formue til den næste generation sker normalt ved gave eller arv. Dette medfører en gave- eller arveafgift på 15% til staten. I denne artikel kan du læse om, hvorledes du ved hjælp af god rådgivning kan generationsskifte formuen helt uden afgift. Men gode råd kræver ofte omhyggelig planlægning….

Skal man generationsskifte sin formue eller ej? Jeg synes, der er et dilemma. På den ene side vil jeg gerne sikre mig, at formuen er tilstrækkelig stor til, at jeg kan leve godt resten af mit liv. På den anden side vil jeg også gerne hjælpe mine børn og spare gave- eller arveafgift.

Der er forskellige muligheder med den formue, du har i dag og den formue, du forventer at få i fremtiden.

Din nuværende formue

Ifølge boafgiftsloven kan du i 2017 give gaver til børn, stedbørn og børnebørn med op til kr. 62.900 pr. år. Beløbet kan gives af begge forældre. Giver far og mor hver et beløb, bør du sikre dig dokumentation for, at beløbet faktisk stammer fra henholdsvis far og mor. Dette kunne eksempelvis ske ved at beløbet overføres fra henholdsvis fars og mors bankkonto.

Gives der maksimalt gavebeløb til et barn i 10 år, vil den samlede gave ekskl. indeksering fra far og mor i alt udgøre 1.258.000 kr., og den sparede gaveafgift vil udgøre 188.700 kr.

Fast ejendom rummer også en mulighed for skattefrit at overføre en del af formuen til næste generation. Det er således muligt at købe en ejendom og efterfølgende sælge denne til ejendomsvurderingen minus 15% til en søn eller datter. I mange tilfælde vil anskaffelsessummen overstige ejendomsvurderingen minus 15%. I disse tilfælde vil sønnen eller datteren reelt få overført en formue uden afgift. Bebor sønnen eller datteren ejendommen efter overdragelsen, vil en eventuel avance ved et senere salg være skattefri. Det forudsætter dog, at det er en normal villa eller ejerlejlighed, som er omfattet af parcelhusreglen.

Den fremtidige formue

Generationsskifte af den fremtidige formue kan ske uden afgift, såfremt der etableres et såkaldt familielån. Et familielån bør dokumenteres skriftligt – eksempelvis med et gældsbrev. Gældsbrevet kan være rentefrit og laves som et anfordringslån. Det er således altid muligt at få tilbagebetalt lånet helt eller delvist, såfremt der opstår behov for dette.

Den fremtidige formue overdrages ved at yde et familielån eller overdrage nogle værdipapirer, og derefter lade formuen vokse i barnets regi.

Eksempel:

Hr. og fru Jensen har 1 mill. kr., som de ønsker skal dække deres økonomiske behov i fremtiden. De ønsker, at afkastet af millionen skal gives til deres eneste søn.

Hr. og fru Jensen låner sønnen 1 mill. kr. og laver et rente- og afdragsfrit gældsbrev. Sønnen investerer pengene, og i løbet af 5 år er den ene million blevet til 2 millioner. Sønnen har således fået 1 million kr. afgiftsfrit, hvorved der er sparet en afgift på 150.000 kr.

Modellen er god, fordi hr. og fru Jensen i ovenstående eksempel fortsat har mulighed for at få lånet tilbagebetalt, hvis dette skulle være nødvendigt. Hvis det ikke er nødvendigt, vil gældsbrevet senest blive afgiftsberigtiget i forbindelse med behandlingen af boet efter den længstlevende af hr. og fru Jensen. I så fald har man fået meget lang kredit på afgiften. Modellen er også god, fordi værditilvæksten af formuen overgår til sønnen helt uden afgift.

Få rådgivning

Der findes mange muligheder for skræddersyet rådgivning til dig.

Vi anbefaler derfor, at du anvender os som din rådgiver, hvis du står overfor større økonomiske dispositioner. Vi hjælper også gerne dine venner, kolleger eller andre med erhvervsmæssige problemstillinger. Vi tilbyder alle nye kunder et gratis introduktionsmøde, hvor vi gennemgår de relevante skattemæssige og regnskabsmæssige muligheder vedrørende dem og deres virksomhed.

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.