Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Virksomhedsordningen kan reducere din skat

Virksomhedsordningen kan reducere din skat

Ved udarbejdelsen af selvangivelsen for en selvstændig erhvervsdrivende må revisor i samarbejde med indehaveren vurdere, om virksomhedsordningen skal anvendes. Denne artikel forklarer kort, hvornår virksomhedsordningen er en fordel.

Virksomhedsordningen er en særlig skatteordning for personligt erhvervsdrivende. Ordningen ligestiller personligt erhvervsdrivende og ejere af anparts- eller aktieselskaber på det skattemæssige område.

Ved brug af virksomhedsskatteordningen opnår personligt erhvervsdrivende følgende fordele:

Mindre skat ved renteudgifter

Har virksomheden renteudgifter er disse fradragsberettigede i virksomheden. Med renteudgifter på f. eks. 10.000 kr. vil man, uden brug af virksomhedsordningen, få kr. 3.300 tilbage i skat som følge af renteudgifterne. Bruges virksomhedsordningen får man kr. 5.600 kr. tilbage i skat som følge af renteudgifterne. Der er altså en kontant gevinst for dig ved brug af virksomhedsordningen på ca. 2.300 kr. for hver gang virksomheden har 10.000 kr. i renteudgifter.

Mulighed for firmabil

Normalt kan selvstændige erhvervsdrivende få fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil med de faktiske udgifter eller kørepenge. Anvender man virksomhedsordningen, kan man yderligere vælge at få firmabil. I visse situationer kan firmabil være betydeligt bedre end faktiske udgifter eller kørepenge. Det afhænger af bilen samt af de omkostninger, der er forbundet med autodriften. Se artikel om fradrag for biludgifter, der viser et typisk eksempel.

Mulighed for udskydelse af skatten

Normalt beskattes hele virksomhedens overskud hos indehaveren i indtjeningsåret. Ved brug af virksomhedsordningen beskattes overskuddet først, når det hæves af indehaveren. Dog skal der betales en foreløbig skat på 22 % (svarende til selskabsskatten) af virksomhedens indkomst. Ved opsparing i virksomheden udskydes altså ca. 34 % af den skat som man ellers skulle betale. Man kan sammenligne skattekreditten med et banklån med 0 % i rente og ubegrænset løbetid.

Lav skat ved positiv egenkapital i virksomheden

Ved brug af virksomhedsordningen kan man beregne et afkast af det investerede beløb (egenkapitalen). Dette beløb beskattes med ca. 33 %, hvis man har negativ kapitalindkomst og med op til ca. 42 %, hvis man har positiv kapitalindkomst over ca. kr. 40.000. Normalt ville beskatningen af beløbet udgøre ca.  56 %. Der er altså en kontant besparelse på op til 23% ved at lade opsparingen stå i virksomheden.

Lad virksomhedsordningen være din pensionsordning

Ved brug af virksomhedsordningen kan man vælge hvornår man ønsker at få opsparet overskud udbetalt. Virksomhedsordningen er derfor en genial pensionsopsparing. Du kan spare overskud op i ordningen, når skatten er høj (56%) og lade den komme til udbetaling når skatten er lav (40%). Ved korrekt brug af virksomhedsordningen behøver du aldrig at betale topskat.

For stort set alle selvstændige erhvervsdrivende er det en fordel at bruge virksomhedsordningen. Lad os hjælpe dig med brug af virksomhedsordningen. Det er der virkelig god økonomi i.

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.