Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Gode råd i januar

Gode råd i januar

Her er vore gode råd til dig for januar. Vi har valgt de ting, som vi mener er mest aktuelle. Vi er din rådgiver på regnskabsmæssige og skattemæssige forhold. Husk derfor at tage os med på råd, når du har et rådgivningsbehov.

Spar renter ved betaling af personlig skat nu

Hvis du privat forventer at få restskat for indkomståret 2016, kan du nu spare renter ved at foretage en indbetaling af skatten til din personlige skattekonto.

Er du i tvivl, om du får en restskat, hjælper vi dig gerne med at vurdere det.

Hvis du ønsker at indbetale restskat, skal du logge ind på din skatteside hos SKAT. Det gør du ved at gå ind på hjemmesiden www.skat.dk – her kan du logge ind med nem-id eller en tast-selv-kode. Når du har logget ind, skal du vælge ”Betal restskat”. Her kan du betale det beløb, som du ønsker, for indkomståret 2016. Ved at foretage en indbetaling i januar, sparer du 4,6% p.a. Du skal dog betale en lille dag til dag rente fra 1. januar og til du betaler.

Indbetaling af selskabsskat

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, kan du foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat for skatteåret 2016. Skatteåret 2016 vedrører alle selskaber, som har regnskabsafslutning i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Har du f.eks. regnskabsafslutning den 31. december 2016, ville det være oplagt at lave et skøn over skatten for 2016 og evt. indbetale restskat inden den 31. januar 2017. Hvis du gør det, sparer du 3,6% i rente. Har du lavet en foreløbig indbetaling af selskabsskat, kan du overveje, om du skal revurdere dit skøn over selskabsskatten.
Bemærk venligst, at hvis du har et holdingselskab, som ejer mere end 50% af stemmerne i et eller flere datterselskaber, så skal hele selskabsskatten betales af holdingselskabet. Det skyldes, at selskaberne er sambeskattede.

Tjek forskudsskemaet for dig privat

Vi anbefaler, at du logger ind på din personlige skatteside hos SKAT for at tjekke dit forskudsskema. SKAT har allerede lavet et forslag til forskudsskema for dig. Det har SKAT gjort på baggrund af de oplysninger, de allerede kender om din økonomi.
Imidlertid kan din økonomi ændre sig væsentligt fra år til år. I følgende tilfælde vil der især være behov for korrektion af forskudsskemaet:

• Du er gået fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende
• Du er ophørt med selvstændig virksomhed
• Du vil ændre din løn eller udbytte i forhold til 2016
• Du har omlagt lån eller fået en ny højere eller lavere rente på prioritetslån
• Du forventer væsentlig højere eller lavere indkomst fra din virksomhed

Hvis du bruger virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, om virksomhedens overskud er skønnet korrekt. I virksomhedsordningen bliver du beskattet af dine hævninger som løn. Er virksomhedens overskud ansat for højt, vil du få for høje skattebetalinger. De høje skattebetalinger medfører for store hævninger i virksomheden, som igen medfører for høj løn. Derfor er det bedre at være forskudsregistreret korrekt eller for lavt ved brug af virksomhedsordningen.

Tjek aconto selskabsskatten

Alle selskaber skal betale selskabsskat i marts 2017 og november 2017 for skatteåret 2017. Skatten fastsættes af SKAT på baggrund af selskabets indkomst de sidste 3 år. Har selskabet ikke eksisteret i 3 år, sættes aconto skatten lig nul.
Hvis selskabet f.eks. har haft ekstraordinært store overskud i de sidste 3 år, kan det være, at din selskabsskat er fastsat for højt. Hvis det er tilfældet, kan du anmode SKAT om at få nedsat aconto selskabsskatten. Ønsker du at får nedsat aconto selskabsskatten, skal du logge ind på selskabets skatteside. Her vælger du menupunktet ”Skat”. Dernæst vælger du ”Selskabsskat”. Her kan du få nedsat selskabsskatten.

Hvis du har brug for assistance, står vi selvfølgelig til rådighed for dig.

Har du ukurante varer på lager

Handler du med varer i din virksomhed, bør du i forbindelse med årsafslutningen kontrollere, om du eventuelt har ukurante varer på lager. Der er forskel på ukurans efter regnskabslovgivningen og efter skattelovgivningen. Du kan derfor godt have varer på lager, som intet fejler, men som på grund af omsætningshastigheden skattemæssigt anses som ukurante. Sagt med andre ord kan du få et skattefradrag for visse varer, som intet fejler. Er du derfor interesseret i at få dette skattefradrag, skal du lave en opgørelse af skattemæssigt ukurante varer.

Ukurans er ikke et særligt værdiansættelsesprincip, men blot et spørgsmål om at ansætte et varelager, som af en eller anden grund er faldet i værdi, til en realistisk pris. Årsagen til ukurans kan være, at varen er beskadiget, defekt el.lign., altså forhold som vil kunne konstateres fysisk. Herudover kan en vares ukurans skyldes teknisk/økonomiske årsager som f.eks. ændrede markeds- eller efterspørgselsforhold, nye produktionsmetoder, teknologisk forældelse, fejlindkøb m.v.

Det er en betingelse, at varen er teknisk/økonomisk ukurant og dens omsætningshastighed er faldet væsentligt sammenlignet med den normale omsætningshastighed for en tilsvarende vare.

Hovedreglen ved nedsættelse af værdien ved ukurans er følgende procenter af varens indkøbspris:
1. år 50%
2. år 25%
3. år 0%

Kilde: skat.dk

Hvis du har regnskabsafslutning den 31. december 2016, anbefaler vi, at du gennemgår lagerlisterne, når du alligevel optæller lageret, og markerer hvilke varer, du mener er skattemæssigt ukurante.

 

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.