Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Privatlån contra banklån i selskaber

Privatlån contra banklån i selskaber

I denne artikel kan du læse om fordelene ved privatlån i forhold til banklån. Der kan være rigtig mange penge at spare ved at lave et privatlån i stedet for et banklån. Du kan også læse om, hvordan du bør optimere din sikkerhedsstillelse med hensyn til tabsbegrænsning og skat.

Når du har opgjort dit likviditetsbehov skal du vurdere, hvordan du kan finansiere dette. Mange virksomhedsejere går i banken og får et lån. Imidlertid kan der være en betydelig fordel ved at foretage et privatlån til selskabet.

Banklån

Når du søger om lån i banken, vil banken foretage en kreditvurdering af dig og dit selskab. Det vigtigste for banken er, at de ikke risikerer at få tab på lånet. Afhængig af risikoen ved lånet fastsætter banken lånerenten. Jo større risiko banken vurderer, der er ved lånet, jo højere er lånerenten. Hertil kommer, at banken vil kræve en personlig kaution af dig. Du bør altid forhandle om rente og vilkår i banken. Renten til banken vil typisk ligge mellem 5 og 10% p.a. afhængig af din forhandlingsposition.
Du skal normalt stille sikkerhed for lånet i form af personlig kaution. Hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet, vil banken anmode dig om at indfri lånet. Skulle dette meget uheldige ske, vil du desværre ikke få skattefradrag for tabet.

Privatlån

Hvis du privat kan låne penge billigere end selskabet, bør du overveje at låne pengene fra din privatøkonomi til selskabet. Det er ofte tilfældet, hvis du privat har overskydende likvide midler stående på en lavt forrentet bankkonto eller f.eks. har friværdi i din ejendom.
Fordelen ved dette er, at du kan få en høj rente fra dit selskab og selv låne til en lav rente. Med andre ord – den gevinst, som banken ville få ved lånet, får du nu selv. Dertil kommer, at du ikke har behov for en kautionist. Lad os se på et eksempel:

Forudsætninger: Lån på 100.000 kr. Lånerente i banken er 10%. Lånerente ved privatlån er 10%. Privat kan vi låne i fast ejendom til 2%. Personen har nettonegativ kapitalindkomst.

Beregning privatlån contra banklån badstedrevision.dk

Konklusionen

For hver 100.000 kr. lån, som du kan konvertere fra almindeligt banklån til privatlån, vil du tjene 5.333 kr. efter skat. Kan du f.eks. konvertere 300.000 kr. i lån, vil din besparelse være 16.000 kr. efter skat. Der er således virkelig god økonomi i at tænke på privatlån som alternativ til banklån.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er et vigtigt element i valget mellem banklån og privatlån. Dels bør du få betaling for at stille kaution, hvilket mange desværre glemmer. Og dels kan du få fradrag for tab ved privatlån i modsætning til banklån.
Hvis du stiller kaution overfor dit selskab, kan du få en kreditprovision for at stille kautionen. Et normalt niveau er ca. 2% om året. Beløbet beskattes med 33% hos dig privat, hvilket er en besparelse på 23% i forhold til løn. Ved privatlån forhøjer du lånerenten med 2%, og herved får du samme besparelse som ovenfor.

Eksempel på fordel ved betaling for kaution

Forudsætninger: Lån på kr. 100.000. Kreditprovision på 2%. Beskatning af løn fra selskabet 56%.

Kreditprovision (2% af kr. 100.000)                                                                2.000

Hvis du tager løn ud af selskabet, skal du beskattes med 56%. Hvis du i stedet tager kreditprovision ud af selskabet, skal du beskattes med 33%.

Fortjeneste ved kreditprovision i stedet for løn (2.000 * 23%)         460

For hver 100.000 kr. du låner selskabet, får du 460 kr. mere i hånden til dig selv.

Få fradrag for tabet

Får du et tab på kautionen for banklånet, gives der ikke skattefradrag. Ved et privatlån kan du få fradrag for et eventuelt tab ved at udforme lånet som et såkaldt konvertibelt obligationslån. Bortset fra den skattemæssige behandling ved tab, er der reelt ingen forskel på vilkårene på et banklån og et konvertibelt obligationslån. Får du et tab på et privatlån, som er udstedt som et konvertibelt obligationslån, vil du kunne fratrække tabet på din selvangivelse og få op til 42% tilbage i skat. Skulle uheldet være ude, ville det da være bedre at få op til 42% af dit tab refunderet af SKAT. Ikke sandt?

Vi håber, du kan se fordelen i at bruge en dygtig og proaktiv revisor. Vi vil hellere end gerne tage et møde med dig om ovenstående, som blot er en ud af flere løsningsmuligheder, vi som rådgivere råder over, når det gælder optimering af din økonomi.

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.