VIGTIGT for selskaber: Ajourfør selskabets reelle ejere inden d. 1. december

Den 1. december 2017 skal alle selskaber have noteret deres reelle ejere i et nyt register, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oprettet. En reel ejer er altid en privat person. Ejes selskabet af et andet selskab (f.eks. et holdingselskab), skal man undersøge, hvem som reelt ejer dette selskab. Det er kun personer, som ejer mere end 25% af virksomheden, eller som kontrollerer mere end 25% af selskabets stemmer, der skal registreres.

I forbindelse med revision af selskabets årsregnskab skal revisor kontrollere, om ledelsen har registreret de reelle ejere. Hvis det ikke er sket, skal revisor nævne dette i revisionspåtegningen. Vi anbefaler, at du får registreret de reelle ejere snarest muligt, således at dette kan undgås. Registreringen skal ske via hjemmesiden www.virk.dk.

Du kan læse mere om reglerne her