Generationsskifte af formue?

Generationsskifte af formue?

Overlevering af formue til den næste generation sker normalt ved gave eller arv. Dette medfører en gave- eller arveafgift på 15% til staten.  I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du ved hjælp af god og rettidig rådgivning kan generationsskifte din formue helt uden afgift. Der findes mange muligheder for skræddersyet rådgivning til dig.

Læs om mulighederne her